student
Sidan uppdaterad 2014-10-27

Utvärderingar

Vid Jönköping University bedrivs återkommande kvalitetsuppföljning i olika former. Det systematiska kvalitetsarbetet är avgörande när det gäller utvecklingen av våra utbildningsprogram.

Utvärderingar sker vid Jönköping University på olika nivåer.

Kursvärderingar ska genomföras i samband med kursavslut enligt de regler som fastställts av fackhögskolan (se även Bestämmelser för utbildning och forskarutbildning).

Programvärderingar genomförs på fackhögskolenivå inom programråden där föranledda åtgärder kan föreslås.

På lärosätesnivå genomförs en utvärdering i form av Studentbarometern och The International Student Barometer (ISBSB) som riktar sig till studenter under utbildningen. Inom arbetet med ISBSB samlas värdefull information in som ger en bild av studentens hela studiesituation, och inkluderar delar såsom support, boende och lärande.