student

Science Park

Man och kvinna på möte

Science Park stöttar dig som vill göra något stort med dina idéer. Vi coachar årligen omkring 1000 personer och team - varav många studenter - med idéer kring nya produkter, tjänster och processer.

Det leder till 300 nya företagsstarter i länet – varje år. Vi driver en inkubator som tar in ca 10 bolag per år och ett såddkapitalbolag. Vår drivkraft? Att bidra till nya hållbara affärsidéer, som löser morgondagens utmaningar.

Är du student och vill starta ett konsultföretag inom ditt studieområde? Science Park hjälper dig att komma i gång med ditt företag och att matcha dig med uppdrag i vårt nätverk. Vi kan även hjälpa dig att hitta uppdrag som studentresurs, utan att du behöver starta eget bolag.

Science Park Jönköping erbjuder stöd till forskare, forskargrupper och anställda i frågor som rör nyttiggörande av forskning och dess resultat. Genom att vara en oberoende part utan vinstintresse, gör vi allt vi kan för att den kunskap som finns på Jönköping University skall få rätt förutsättningar att komma ut på marknaden och därmed göra nytta i samhället.

Science Park är även delägare i ett riskkapitalbolag och en investeringsfond samt grundare av ett investerarnätverk. Under 2020 attraherade vi över 30 miljoner kronor i kapital till bolagen vi arbetar med.

Tillsammans med Region Jönköpings län och Jönköping University driver vi projekten AI Readiness och Framtidsinnovation. Genom AI Readiness hjälper vi etablerade företag i Jönköpings län att upptäcka affärsmöjligheterna med Artificiell Intelligens. I Framtidsinnovation erbjuder vi insatser som hjälper företag att komma i gång med hållbar innovation, som framtidssäkrar deras affär.

Science Park finns med affärsutvecklare och kreativa kontors- och mötesmiljöer i samtliga tretton kommuner i Jönköpings län. Genom att bidra till start och utveckling av fler framgångsrika företag skapar vi ett levande, hållbart, regionalt näringsliv som står stadigt i framtiden.

Välkommen till Science Park!

Science Park

www.sciencepark.se