student

Tekniska Högskolan

Tekniska Högskolan samarbetar med hundratals företag inom olika branscher. Genom bland annat praktik, projektarbeten och företagsbesök får du praktisk erfarenhet och möjlighet till direktkontakt med arbetsgivare och branschfolk.

Möt verklighetens utmaningar

Vi tror att verklighetsförankring är en avgörande komponent för kvaliteten på våra ingenjörsutbildningar. Därför har vi skapat något som vi kallar Näringslivsförlagd kurs (NFK) – en 5-7 veckor lång praktik som samtliga våra ingenjörsstudenter genomför. NFK ger dig som student en unik möjlighet att knyta kontakt med företag och andra organisationer redan under studietiden. Den ger dig praktisk erfarenhet och förbereder dig inför din kommande yrkeskarriär.

Utöver NFK har vi flera andra kurser som bygger på nära samarbeten med företag, framför allt genom projektarbeten där du som student tillsammans med ett antal andra studenter samverkar med något av våra partnerföretag för att lösa en uppgift.

Genom det avslutande examensarbetet får du under en hel termin möjlighet att bekanta dig närmare med ett företag eller annan organisation. Examensarbetet ger dig möjlighet att praktisera och fördjupa dina kunskaper samtidigt som du kan bidra till att lösa aktuella utmaningar.

Ytterligare tillfällen att träffa företag och representanter från näringslivet får du genom studiebesök och gästföreläsningar, samt vid mässorna nedan.

Internationell utblick

För att främja utbildning och forskning i en internationell miljö har Tekniska Högskolan byggt upp ett flertal internationella campus. På så sätt kan vi garantera dig som student en möjlighet att göra din praktik eller ditt examensarbete i samverkan med ett företag utomlands. Våra internationella campus finns i Sydostasien, Brasilien och Sydafrika. Du kan läsa mer om dem här.

Ledningsgrupper säkerställer kvaliteten

Vid Tekniska Högskolan har varje utbildningsområde en ledningsgrupp. Den ser till att utbildningarna inom området följer näringslivets utveckling och behov av framtida arbetskraft. I ledningsgruppen ingår företagsrepresentanter från näringslivet som kvalitetssäkrar utbildningen så att programmet är anpassat för din kommande yrkeskarriär.

Kontakt

Om du vill veta mer om de möjligheter till kontakt med näringslivet som du som student vid Tekniska Högskolan har, är du välkommen att kontakta Linda Bergqvist, samverkansansvarig vid vår högskola.

Tekniska Högskolans partnerföretag