student
Sidan uppdaterad 2013-06-18

Examensarbete/Uppsats

Tjej med laptop

Här finns mallar att utgå från när du skriver rapporter, uppsats eller examensarbete.

Mallarna definierar bland annat format för rubriker och brödtext och ska ses som ett stöd i rapportskrivandet.

Obs! Spara mallen (Spara som/Save as) på din egen dator innan du börjar arbeta med den!

Mallar för HHJ

Mallar för HLK

Mallar och anvisningar för JTH

Under våren 2020 har nya styrdokument gällande examensarbete tagits fram. Ett gäller regler för examensarbete, och det andra är en anmälningsblankett som gäller för samtliga examensarbeten till och med masternivå.

Mallar för JIBS

Arkivering av examensarbete

Att lämna in den slutgiltiga och godkända versionen av examensarbetet är obligatoriskt och från och med våren 2015 sker detta digitalt vid JU för arbetet i utbildningar som leder till kandidat- magister och masterexamen.

När ditt examensarbete är klart och godkänt ska du lämna in ett exemplar för arkivering. Detta gör du själv via DiVA med hjälp av ditt användarkonto på högskolan.

När du laddat upp arbetet i DiVA fyller du i blanketten ”Sluthandläggning av examensarbete” tillsammans med dem du eventuellt gjort arbetet tillsammans med. Därefter lämnar du blanketten till betygssättande lärare. Läraren kompletterar med uppgifter samt betyg på blanketten och skickar den vidare till administratör som arkiverar och publicerar i DiVA samt rapporterar betyget i Ladok. Du väljer själv om arbetet ska vara publikt (publiceras) eller om endast titeln och abstract (endast arkivering) ska synas om man söker efter din uppsats.

Rapportmall

Arkivera/publicera examensarbete i DiVA

Kom ihåg att registrera din uppsats/examensarbete i DiVA efter att du fått den godkänd. För arbeten i utbildningar som leder till kandidat- magister och masterexamen.

Läs mer

Blankett för sluthandläggning av examensarbete Pdf, 52.2 kB.

Bibliotekets skrivtips

Information om hur du gör litteraturreferenser enligt olika system och tips på databaser att söka fakta i hittar du hos biblioteket.

Läs mer