student

School of Health and Welfare

Person making a cast for patient

Genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får du prova på ditt kommande yrkesområde och möjlighet att skapa värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare.

VFU ingår i alla program på Hälsohögskolan. Upplägget och omfattningen skiljer sig åt mellan de olika utbildningsprogrammen.

Hälsohögskolan samarbetar med runt 360 institutioner och avdelningar inom kommun, landsting och privat sektor. Genom placeringen får du praktisk erfarenhet och möjlighet till direktkontakt med arbetsgivare och presumtiva kollegor.