Genom att referera till tidigare forskning stärker du din egen trovärdighet. Det är viktigt att allt som inte är dina egna tankar och slutsatser har en hänvisning till det material som informationen är hämtad ifrån. Det finns många olika referensstilar och på JU är APA den vanligaste.

För att din läsare ska kunna kontrollera uppgifter och snabbt sätta sig in i ämnet är det viktigt att vara noggrann och konsekvent när man anger referenser. Det finns flera olika referensstilar och vilken du ska använda bestäms av respektive fackhögskola, avdelning eller handledare.

Eftersom APA-stilen är den mest använda på JU har biblioteket en egen guide:

Där hittar du anvisningar för hur du skriver olika typer av publikationer i referenslistan och hur du skriver källhänvisningar i text.

Hantera referenser med EndNote

Du som är student vid JU har tillgång till EndNote, ett referenshanteringsprogram som hjälper dig att skriva källhänvisningar i text och och skapa en referenslista på ett korrekt och enhetligt sätt.

För att komma igång med EndNote, skapar du ett konto och följer sedan stegen i vår guide:

Du kan komma åt dina referenser på vilken dator som helst samt dela referenserna med kurskamrater.