Välkommen att låna och använda tryckta och digitala medier ur Högskolebibliotekets samlingar. Vi gör urval och köper in material utifrån den forskning och utbildning som bedrivs vid Jönköping University.

Har du som student eller personal behov av material som vi inte har tillgång till i våra samlingar, rekommenderar vi att du föreslår ett inköp eller beställer fjärrlån.

Har du behov av särskilt stöd när det gäller litteratur för din utbildning, hjälper vi till med talböcker.

Högskolebiblioteket i Jönköping är ett offentligt bibliotek, så även du som inte är knuten till högskolan är välkommen att låna. Du kan få lånekort från och med att du fyllt 18 år.

Företag och myndigheter kan ta del av bibliotekets tjänster genom avtal om särskilda kundanpassade biblioteks- och informationstjänster.