Five new courses within the Foundry Master 2014-01-10

FORSKN JTHWEB235

Hittills har sex kurser genomförts inom utbildningsprojektet Gjutmagistern. Nu går det att söka till ytterligare fem kurser.

Under 2015 genomfördes sex kurser på halvfart med yrkesverksamma deltagare från 17 svenska gjuteriföretag. Hösten 2016 startar fem nya kurser. Samtliga kurser är planerade att ingå i en kommande magisterutbildning inom det gjuteritekniska området. Den ska ges första gången med start hösten 2017.

Utbildningen sker på distans vilket gör det möjligt för yrkesverksamma att kombinera studier och yrkesliv. Kurserna ges på engelska.

Bakom projektet Gjutmagistern står KK-stiftelsen, Jönköping University, Swerea SWECAST, Svenska Gjuteriföreningen och gjuteribranschen inom ramen för Casting Innovation Centre, CIC.

Ansökan för de fem nya kurserna har nu öppnat. 15 april är sista ansökningsdatum.

På Jönköping Universitys webbplats går det att läsa mer om de nya kurserna och hur ansökan går till. Läs mer